In atentia proprietarilor de terenuri: la sectorul 1, in dezbatere publica un nou proiect de hotarare


SHARE daca iti place!

Anunt publicat in urma cu cateva ore pe siteul Primariei sector 1

https://m.facebook.com/PrimariaSectorUnu/?__tn__=C-R

Eliminăm depozitele ilegale de deșeuri de pe qterenurile virane care au proprietar

Primăria Sectorului 1 va elimina depozitele ilegale de deșeuri de pe terenurile virane cu proprietar care pun în pericol sănătatea publică. Operațiunile se vor realiza prin colaborări între Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) a Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public (ADP) Sector 1. Cheltuielile cu lucrările de salubrizare/igienizare/ îngrădire a terenurilor vor fi suportate de către proprietarii imobilelor.

Administrația locală a Sectorului 1 a elaborat și pus în dezbatere publică “Regulamentul privind procedura de salubrizare, igienizare și împrejmuire a terenurilor virane aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorulului 1”.

Potrivit acestui proiect de hotărâre, Poliția Locală Sector 1 va avea obligația ca, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii, să constituie o comisie de identificare și inventariere a terenurilor virane neîngrijite din Sectorul 1, în scopul identificării proprietarilor/administratorilor sau deținătorilor acestora. Este vorba despre terenurile virane neîngrijite care au devenit surse de deșeuri clandestine sau surse de alergie din cauza vegetației care se dezvoltă spontan și pe care le dețin cu titlu instituțiile publice, agenții economici, persoanele juridice și persoanele fizice. DGITL Sector 1 va acorda polițiștilor locali sprijinul necesar în acțiunea de identificare a proprietarilor acestor terenuri.

Proprietarii riscă sancțiuni de până la 2.000 lei

Conform legislației în vigoare, proprietarii au obligația să asigure întreținerea, deratizarea, dezinsecția și salubrizarea terenurilor prin tunderea periodică în decursul unui an a vegetației și eliminarea deșeurilor aflate în incintă. Totodată, aceștia au obligația să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor de pe terenurile cu construcții nefinalizate și pe căile de acces și să ia măsuri pentru împrejmuirea terenurilor, pentru preîntâmpinarea depozitărilor ilegale de deșeuri municipale din partea unor persoane necunoscute.

După identificarea proprietarilor/administratorilor/deținătorilor terenurilor neîngrijite, Poliția Locală Sector 1 îi va soma ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data somației, să le salubrizeze/igienizeze și eventual să le îngrădească.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție, potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 121/2010, modificată prin HCGMB nr. 189/2013, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500-1.500 lei pentru persoanele fizice și între 1.000-2.000 lei pentru persoanele juridice.

În situația neîndeplinirii de către proprietari a obligațiilor legale care le revin, administrația locală a Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public, va efectua pe cale administrativă, în baza dispoziției primarului Sectorului 1, lucrările de salubrizare/igienizare/îngrădire a terenurilor în cauză. Lucrările se vor efectua în numele și pe cheltuiala persoanelor notificate, iar valoarea lucrărilor realizate va fi recuperată de la acestea.

În toate cazurile în care persoana notificată nu va permite accesul pe terenul supus lucrărilor de salubrizare/îngrădire, în vederea executării acestora, Administrația Domeniului Public Sector 1 va solicita autorizarea instanței judecătorești competente pe calea ordonanței președințiale.

Regulamentul se află în dezbatere publică

Proiectul de regulament este pus în dezbatere publică pe site-ul www.primariasector1.ro până în data de 14 iunie 2021 și orice persoană interesată îl poate consulta accesând următorul link: https://www.primariasector1.ro/proiecte-supuse-dezbaterii-publice.html

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, până în data de 10 mai 2021, se pot trimite în scris, pe adresa de e-mail registratura@primarias1.ro, propuneri, sugestii și opinii cu valoarea de recomandare privind acest proiect de hotărâre.

Totodată, pe site-ul instituției este disponibil și un formular on-line pentru colectarea propunerilor, opiniilor și recomandărilor.

Comentarii

comments