Speram in schimbari pozitive in zona noastra in perioada urmatoare: ”pentru cetatean, pentru bunastare”- fiti alaturi de noi!


SHARE daca iti place!

Dupa cum deja stiti , in data de 21 ianuarie 2021, https://ziaristii.com/clotilde-armand-evacuat-o-pe-arhitecta-sefa-sectorului-1-si-pus-sefi-noi-la-politia-locala-avem-nevoie-de-oameni-care-sa-lucreze-pentru-oameni-nu-pentru-interese-transpartinice/

Clotilde Armand, primărița Sectorului 1, a anunța că a dat-o afară pe arhitecta șefă și că a numit o conducere nouă la Poliția Locală. Se schimbă astfel câteva elemente importante ale vechii administrații PSD conduse de Daniel Tudorache. Iată anunțul făcut de Clotilde Armand: “Am eliberat-o din funcţie pe arhitecta șef a Primăriei Sectorului 1. Vom lansa curând un concurs public pentru ocuparea acestei poziții. De asemenea, Poliția locală are o nouă conducere și pregătim reorganizarea acestei instituții. Avem nevoie de oameni care să lucreze pentru oameni… nu pentru interese transpartinice. Continuăm!“.

Arhitecta șefă pe care Armand a demis-o era Olivia Ciobanu Oprescu, care a girat mai multe proiecte a lui Dan Tudorache, inclusiv inexistentul spital de sector.

“Am eliberat-o din funcţie pe arhitecta șef a Primăriei Sectorului 1. Vom lansa curând un concurs public pentru ocuparea acestei poziții.
Olivia Ciobanu a devenit arhitect șef al sectorului 1 în 2016 (lucru confirmat în Declarația sa de avere din 2017).

În anul 2017, ea a încasat suma de 61.005 lei (5.000 lei pe lună). În 2018, a câștigat 93.095 lei, iar în 2019 a dus acasă suma de 98.735 de lei (8.200 lei).

Salariul arhitectului-șef de la sectorul 1 a crescut cu 3.200 lei/lună în numai doi ani. https://newsweek.ro/actualitate/salariul-arhitectului-sef-de-la-sector-1-crescut-cu-3200-leiluna-de-tudorache-clotilde-a-dat-o-af

Cât de important este postul de Arhitect Șef pentru un sector sau pentru un oraș?

Avem deja o solicitare din partea Asociatiei Cartier Padurea Baneasa, catre Departamentul de Urbanism , depusa din 17 februarie, la care nu s-a raspuns inca, dar avem rabdare, concursul va fi pe 30 martie 2021.

Dupa cum se vede din bibliografie, fosta arhitecta sef Olivia Ciobanu, stia ca exista Norme de igiena si sanatate publica ( lipsa utilitatilor si expunerea la imbolnaviri in masa!), stia de legea discriminarii ( unii pot construi, unii NU!), bancile de date urbane ( foarte interesant acest document), securitatea la incendiu ( noi am avut in zona mai multe incendii si primaria de atunci nu a luat masuri de preventie, chiar am inteles ca nici in ziua de azi nu a venit raportul de la Situatii de urgenta!), ca PUD sunt documente derogatorii si nu obligatorii pentru construirea de case conform legislatiei, dar cu rea intentie si raspunzand unor interese imobiliare obscure, nu a vrut sa faca nimic pentru zona noastra!

Iar dl Tudorache ne mintea cu atata convingere ca gata incepem…stiti cat am sustinut si chiar am crezut in balivernele lor…Eu personal am proces cu primaria, cu dl Tudorache si cu dna fosta arhitect sef in nume personal …am pierdut procesul la recurs, dar am gasit noi documente ca sa imi sustin cauza pe calea exceptionala de atac , ca avem dreptul sa construim casele mult dorite de atatia ani.

Le multumesc tuturor celor care in ultima perioada, ne-au sprijinit cu informatii si au trimis acte doveditoare catre asociatie, ca sa clarificam niste aspecte legate de incalceala urbanistica din zona. Astfel, daca pana acum nu puteam construi nimic( pentru asta m-am judecat cu primaria) acum pe aceeasi parcela, arhitectul sef interimar a semnat mai multe certificate de urbanism pentru constructie garduri cu autorizatie de construire! Adica garduri putem sa construim cu tot ce inseamna documentatia, dar case nu, sau nu inca!

Deci uniti putem convinge autoritatile sa lucreze pentru cetateni si nu impotriva cetatenilor, cautand motive cum nu se poate sa construiesti sau sa ai utilitati.

Va asteptam alaturi de noi!

       Nr. I /346/26.02.2021

                                                                                                                                  Primar,

CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

ANUNŢ

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 și art. 618 alin. (3) teza I din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

cu sediul în Bulevardul Banu Manta, nr. 9, Sector 1

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, astfel:

            Data desfăşurării concursului: 

– proba scrisă în data de 30.03.2021, ora 10.00;

            – proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

            Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, din Bulevardul Banu Manta, nr. 9, Sector 1,  în perioada 26.02.2021-17.03.2021, inclusiv.

Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, doamna Ghencea Lidia, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Pregătire Profesională: tel. 021.319.10.13 int 135, tel./fax 021.260.25.75 și adresă e-mail lidia.ghencea@primarias1.ro.

BIBLIOGRAFIE

ARHITECT ȘEF, CLASA I, GRADUL II

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;

7.Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

11.Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

12.Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Hotărârea Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar – edilitar şi băncilor de date urbane, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public .

15. Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

16.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare;

17.Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general;

18.Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu;

19.Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal;

20.Ordinul M.A.P. nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare;

21.Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

22.Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

23.Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

24.Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.

25.HOTARĂREA C.G.M.B. nr.66 din 06/04/2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUTII

1. Coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională din subordine, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea primarului, conform R.O.F.;

2. Întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 inițiate de structura de specialitate din subordine şi duce la îndeplinire hotărârile adoptate de acestea în limitele de competenţă;

3. Asigură întocmirea proiectelor de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi fundamentarea acestora prin note administrative, referate sau rapoarte, solicitând avizul de legalitate al Serviciului Legislaţie și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință;

4. Aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciilor şi birourilor din subordine stabilind totodată atribuţii şi sarcini, scadente, subobiective raportate la timpul şi resursele de care se dispune.

5. Organizează datele şi informaţiile, ca şi circulaţia acestora în cadrul structurilor conduse şi în afara lor;

6. Face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine;

7. Are obligaţia de a stabili, sau, după caz, a actualiza, în termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale.

8. Actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în cazul persoanelor nou angajate este de asemenea obligatorie ori de cite ori este nevoie. Personalul din subordine va fi permanent evaluat în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau facând propuneri conducerii, conform competenţelor. Se va asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referinţă în administraţia publică locală;

9. Întocmeşte necesarul de cheltuieli specific direcţiei pentru includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv şi îl transmite Direcţiei Management Economic;

10.Solicită prezenţa reprezentanţilor Direcţiei Management Economic pentru întocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte direcţii;

11.Vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de direcţie, solicitări care implică angajarea de cheltuieli;

12.Soluţionează în termen legal şi în limita competențelor alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei;

13.Verifică documentațiile pentru obținerea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare și a documentațiilor de urbanism PUD, întocmite de personalul din subordine;

14.Semnează certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire/ desființare, avizele și corespondența de specialitate internă și externă a structurii organizatorice și funcționale ARHITECT ȘEF la rubrica Arhitect Şef;

15.Înaintează periodic situațiile statistice și listele documentelor eliberate de către structura organizatorică și functională ARHITECT ȘEF către instituțiile abilitate să le solicite;

16. Îndeplinește alte atribuții dispuse de către Primarul Sectorului 1 sau de către persoanele cărora le-au fost delegate atribuțiile Primarului Sectorului 1.

DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE,

DIRECTOR EXECUTIV

PETRICĂ MARIUS IONESCU

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE ȘI ORGANIZARE,

IULIAN GHINESCU

Întocmit,

Consilier superior LIDIA GHENCEA

Comentarii

comments