Poligonul Baneasa – Cum a incalcat Jandarmeria Romana Legea

Update 2:  Parerea d-lui Dragnea referitor la Poligonul Baneasa: „Nu este firesc

 

Update 1:  Raspunsul MAI.

Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta sau lipsit, in tot sau in parte, de capacitatea de exercitiu, decat in cazurile si conditiile expres prevazute de lege.  (Art. 29 – Codul civil)

 

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (Art. 253 – Codul Penal)

 

Principalele incalcari ale legilor si normativelor privind omologarea in anul 2005 si functionarea Poligonului Baneasa de la omolagare pana in prezent.

 

1. La omologare NU au fost respectate reglementarile Urbanistice aprobate prin Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti.   Terenurile care intra in zona de siguranta a poligonului au fost introduse in intravilan prin HCGMB 269/2000 privind aprobarea PUG al Municipiului Bucuresti cu valabilitatea prelungita prin HCGMB 232/2012.

Aprobarea PUG s-a facut inclusiv cu avizul MAI nr. 787846/2000.

In PUG, si in avizul MAI nr. 787846/2000 nu exista nici o referire la vreo zona de siguranta a Poligonului.

In PUG apare doar suprafata de teren de cca. 7.8 Ha incadrat in subzona cu destinație specială (S1) cu caracter urban unde eliberarea autorizațiilor de construire se va face cu respectarea normelor specifice și cu avizele ministerelor tutelare conform legilor în vigoare pe baza documentațiilor PUD sau PUZ. (Nu exista nici o dovada privind aprobarea vreunui PUD sau PUZ pentru suprafata de 7,8 Ha).

De asemenea, conform PUG,  funcțiunea „poligon de tragere „nu se regăsește printre funcțiunile  admise in Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General pentru subzona S1.

 

2. Scoaterea terenurilor din circuitul agricol (dupa anul 2003) in vederea construirii s-a facut cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

Este total absurd ca in anul 2003, MAI sa fie de acord (prin emiterea avizelor) cu realizarea constructiilor, iar 2 ani mai tarziu sa interzica prezenta pe teren intre orele 07:00-15:00 si 17:00-24:00. Practic, din punctul de vedere al MAI prezenta pe teren este permisa doar 2 ore ziua si 7 ore noaptea.

 

 3. In perioada de functionare pe parcursul anilor au fost mai multe accidente datorita tragerilor din Poligonului Baneasa. In anii 2002-2004 au fost procese intre proprietarii unor imobile din zona si Ministerul de Interne, ca urmare a pagubelor materiale si punerea in pericol a viatii locuitorilor din zona. Din sentinta anexata a reiesit faptul ca instanta a retinut angajarea raspunderii civile delictuale a MAI. Prin adresa Ministerului de Interne nr. 212827/6.05.2003 au fost interzise tragerile in Poligonul Baneasa incepand cu data de 7.05.2003.  Ultimul incident a fost in anul 2015.

 

 4. La omologare au fost incalcate Ordinele Interne ale MAI prin suprapunerea zonei de siguranta peste zonele construite.

In anul 2005 cand s-a obtinut Autorizatia de Functionare a poligonului zona de siguranta s-a suprapus peste terenurile intravilane construibile unde existau deja constructii si o linie electrica aeriana LEA 20 KV din anul 1965 .

Relevant e si faptul ca MAI – DGI a afirmat in mod neadevarat ca in 2005 „La data omologarii poligonului in fasiile de siguranta stabilite de comisia de omologare nu se aflau imobile construite sau in curs de construire.” .

Poate cea mai elocventa dovada ca MAI prin institutiile subordonate stiau (sau trebuiau sa stie)  de existenta constructiilor din zona si totusi si-au autorizat  poligonul cu constructii in zona de siguranta sunt procesele din anii 2002-2004.   Adica inclusiv constructia proprietarilor care au actionat in instanta MAI a fost inclusa in anul 2005 in zona de siguranta a Poligonului Baneasa.

 

5. In perioada de functionare au fost incalcate prevederile din O.M.I. nr. 1020/1999 si O.M.I. nr. 485/2008.   

Din anul 2000 (de cand s-a aprobat PUG-ul), respectiv anul 2005 cand s-a obtinut Autorizatia de Functionare, pana in anul 2015 (cand au fost oprite tragerile in Poligonul Baneasa) au fost efectuate sute sau mii de trageri fara respectarea Ordinului nr. 1020/1999 si Ordinului nr. 485/2008 emis de M.A.I.

Daca se verifica macar o singura data zona de siguranta in cei cca. 10-15 ani de functionare, era imposibil sa nu se observe cele cateva sute de case si apartamente din zona.

Articolul 24 din O.M.I. nr. 485/2008 – „Pe timpul instalării pazei, personalul din serviciul de pază, sub conducerea şefului acestuia, cercetează teritoriul poligonului, iar în cazul descoperirii de oameni, animale, vehicule etc. acţionează pentru înştiinţarea şi îndepărtarea acestora în afara limitelor de siguranţă stabilite.”

 

Articolul 39 din O.M.I. nr. 485/2008:

„(1) Şeful serviciului de pază se subordonează ofiţerului de serviciu în poligon. El poartă întreaga răspundere pentru îndeplinirea corectă a îndatoririlor de către personalul de pază.

(2) Şeful serviciului de pază are următoarele obligaţii:

a) îşi însuşeşte datele din schema posturilor şi modul de dispunere a acestora în teren;

b) instruieşte personalul subordonat asupra modului de îndeplinire a misiunilor ce îi revin şi de folosire a mijloacelor de comunicaţii şi de semnalizare;

c) verifică ridicarea fanionului roşu /aprinderea becului roşu şi instalarea posturilor de observare;

d) instalează personalul în posturile de pază şi execută cercetarea poligonului, iar dacă descoperă oameni, animale, vehicule, ia măsuri pentru evacuarea acestora, dincolo de limitele de siguranţă stabilite;

e) raportează ofiţerului de serviciu despre instalarea personalului în posturile de pază şi rezultatele cercetării poligonului;

f) menţine legătura cu posturile de pază şi verifică modul de executare a serviciului de către acestea;

g) retrage paza, coboară fanionul roşu/stinge becul roşu şi raportează ofiţerului de serviciu în poligon situaţiile ivite.”

Art. 41 din O.M.I. nr. 1020/1999:  – „Premergator inceprii tragerilor, pe timpul instalarii pazei, personalul din serviciul de paza, sub directa indrumare a sefului serviciului de paza, cerceteaza intregul teritoriu al poligonului, iar in cazul descoperirii de oameni, animale, vehicule, etc. actioneaza pentru instiintarea si indepartarea acestora in afara limitelor de siguranta ale poligonului. „

 

 6. La omologare NU a fost respectata conditia impusa de catre echipa de specialisti apartinand UM 02450 privind reevaluarea Poligonului Baneasa. Nu a fost obtinuta o decizie cu caracter permanent.

„- Pentru omologarea comandantul poligonului va urmari sa obtina din partea organelor locale pe teritoriul carora este situat poligonul, elaborarea unei decizii cu caracter permanent, cu privire la modul cum trebuie respectate de catre locuitori masurile de siguranta stabilite pe timpul tragerilor.” 

Decizia cu caracter permanent a fost solicitata prin adresa 222391/03.03.2005 dar nu a fost obtinuta, mai mult prin adresa respectiva nu erau interzise constructiile si se solicita doar ca la emiterea unor Autorizatii de Construire sa fie atentionati proprietarii de existenta poligonului si a riscurilor ce pot aparea pe distanta de 1.200 m de la linia de tragere.

 

7. Nu s-a obtinut Certificat de Urbanism si Autorizatie de Construire (conform Legii 50/1991) pentru construirea unei biute din pamant tasat si paravan de protectie din placi de beton cu inaltimea de 8m, anterior obtinerii omologarii din anul 2005.

 „Ca urmare a lucrarilor executate in poligon – reducerea distantei de tragere de la 550 m la 100 m, construirea unei biute din pamant tasat si paravan de protectie din placi de beton cu inaltimea de 8m la distanta de 110m; capitonarea stalpilor de sustinere a parabalurilor situati la 50 m fara de pozitiile de tragere; afanarea terenului pe o distanta de 50 m in fata locului de dispunere a tintelor si refacerea gardului protector lateral al poligonului probabilitatea de obtinere a unor ricosete care sa depaseasca limitele poligonului a devenit aproape nula.”

In documentele referitoare la Omologare Poligonului nu exista nici o referire ca s-a obtinut Autorizatie de Construire  pentru „construirea unei biute din pamant tasat si paravan de protectie din placi de beton cu inaltimea de 8m”.  

Inclusiv Primaria Sector 1 Bucuresti sustine ca omologarea Poligonului Baneasa este nelegala

sursa: http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/1381/primaria-sectorului-1-omologarea-poligonului-baneasa-nelegala

 

 8. Nu s-a respectat O.M.I. nr. 1020/1999 anexa 2 al. 1, tragerile executate in poligonul Baneasa au dus la producerea de accidente si la intreruperea  activitatile din afara limitelor sale.

„1. Prin poligon de tragere se intelege o suprafata de teren nepopulata de dimensiuni bine determinate si echipat cu mijloace necesare, in raport cu destinatia sa, care permite executarea tragerilor cu  una sau mai multe categorii de armament potrivit campului de actiune si prevederilor regulamentului  de tragere in deplina siguranta, fara a se produce pierderi de vieti omenesti, accidente sau pagube de orice fel si fara a intrerupe activitatile din afara limitelor sale.”

 

 9. Nu s-a respectat O.M.I. nr. 1020/1999 anexa 2 al. 3, Poligonul permanent Baneasa ,a ocupat practic prin instituirea zonei de siguranta, pe langa suprafata de cca. 7,8 Ha si o suprafata de cca. 200 Ha aflate in proprietate privata si publica.

„In Ministerul de Interne, poligoanele permanente sunt dispuse pe terenuri aflate In administrarea acestuia …”

 

10. Nu s-a respectat O.M.I. nr. 1020/1999 anexa 2 al. 10 si al. 12-9, din comisie lipsind reprezentantul administratiei locale iar din dosarul de omologare lipseste „Documentul de atestare a acordului organelor locale pentru utilizarea terenului in care este amplasat poligonul”

„10. Directia de Logistica numeste 1-2 specialisti din cadrul structurilor proprii si impreuna cu cei din comandamentul de arma vor executa:

a) constituirea unei comisii formata din:

– reprezentantul Directiei de Logistica;

– reprezentantul comandamentului de arma;

– reprezentantul organului administratiei locale;

– comandantul unitatii sau unul loctiitorii sai  numit de acesta;

– 1-2 ofiteri specialisti In executarea tragerilor

b) verificarea, la fata locului, pe baza masuratorii in teren, daca poligonul raspunde cerintelor stabilite prin prezenta anexa;

c) verificarea existentului si legalitatii documentelor prin care s-a obtinut acordul organului administratiei locale pentru intrebuintarea terenului;

 

11. Functionarea Poligonului Baneasa pune in pericol cei cca. 9 milioane de pasageri care se afla in aeronavele care decoleaza si aterizeaza anual pe Aeroporturile Baneasa si Otopeni.

Acest lucru rezulta din adresele trimise de MAI catre cele 2 aeroporturi, prin care se solicita limitarea survolului deasupra poligonului intre orele  07.00-15.00 si 17.00-24.00.  Din raspunsul primit de la Autoritatea Aeronautica Civila rezulta ca nu exista posibilitatea limitarii survolului.

„1. Nu exista nici un fel de posibilitate fizica pentru AACR de a restrictiona sau de a devia traficul aerian in zona si spatiul aerian terminal (de decolare/aterizare), inclusiv la altitudini de pana la 3000 m. (introducerea unor restrictionari sau modificarea actualelor culoare de zbor publicate s-ar putea face numai in varianta mutarii sau redirectionarii actualei piste, ceea ce este imposibil).

 1. Consideram ca este necesar ca, pentru executarea activitati lor de tragere sau control armament specifice din poligon, Autoritatea militara raspunzatoare sa dispuna masuri eficiente astfel lncat sa nu fie depasite limitele poligonului si sa fie evitat riscul unor trageri voite sau accidentale In spatiul de trafic aerian.

Fata de cele prezentate, responsabilitatea aparitiei oricarui eveniment care poate afecta siguranta zborului si activitatile aeronautice, va apartine In totalitate.” 

 

 12. Functionarea Poligonului deschis Baneasa in interiorul intravilanului Municipiului Bucuresti si in apropierea zonelor de locuit NU respecta directiva 2002/49/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental.  De asemenea,   nu se respecta Ordin 119 04-02-2014 Ministerul Sanatatii  pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

„Art. 16 – (1) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile – limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează: a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 – 08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50; b) în perioada nopţii, între orele 23,00 – 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 – 08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40.  (Ordin 119 04-02-2014 Ministerul Sanatatii).

Proprietarii terenurilor somati sa-si imprejmuiasca si sa salubrizeze terenurile

O parte din proprietarii de terenuri au primit adrese de la Politia Locala prin care sunt somati sa-si imprejmuiasca si sa salubrizeze terenurile.

Imprejmuirea terenurilor se face cu Autorizatie de Construire.

H.C.G.M.B. 121/2010 a fost modificata prin H.C.G.M.B. nr. 189/2013.

Art.I Art 1 la Hotararea C.G.M.B. nr. 121/2010 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Persoanele fizice si juridice detinatoare de terenuri au obligatia sa asigure ingradirea, salubrizarea, inierbarea si igienizarea terenurile aflate in proprietatea sau administrarea lor”.

„Nerespectarea art. 1 si art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 – 1.500 lei pentru persoanele fizice si cu 1.000 – 2.000 lei pentru persoanele juridice.”

 

Azi o noua arestare la Jandarmerie – un nou apel pentru a merge cat mai multi in audienta la dna Ministru de Interne

Dupa arestarea de saptamana trecuta, a dlui colonel Corcodel , seful UM 0260, unitate in care s-a autorizat ilegal poligonul instituindu-se zona de siguranta peste terenuri private, peste case si blocurile de la Felicity si invocandu-se ca „asa e regulamentul militar, nu ne raportam la Constitutie„( citat din dl gen V. audienta 30 aprilie 2015!!) a avut loc o noua arestare.

Şeful Statului Major al Jandarmeriei, ARESTAT pentru 30 de zile

 Sursa: romaniatv.net
Autor: 

Şeful Statului Major al Jandarmeriei a fost arestat pentru 30 de zile, miercuri seara, după ce a fost ridicat şi reţinut de către oamenii legii de pe Aeroportul Otopeni, în timp ce se întorcea din Albania. Reţinerea a fost făcută în dosarul în care Marian Corcodel a fost arestat.

UPDATE: Curtea de Apel București a decis arestarea pentru 30 de zile a lui Daniel Preoteasa, șeful de stat major al bazei de administrare și deservire a Jandarmeriei Române.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

Şeful Statului Major al Jandarmeriei, RIDICAT şi REŢINUT de mascaţi

Maiorul Daniel Preoteasa, şeful Statului Major al Jandarmeriei, a fost ridicat şi reținut când se întorcea din concediu, potrivit Mediafax. Ofițerul ocupă cea de-a treia poziție în ierarhia Jandarmeriei Române.

Daniel Preoteasa, șeful de stat major al bazei de administrare și deservire a Jandarmeriei Române, a fost reținut de procurorii DIICOT. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că Preoteasa a fost prezentat instanţei cu propunere de arestare pentru 30 de zile.

El este acuzat că este implicat într-un dosar de cămătărie și delapidare în care a mai fost arestat, acum câteva zile, comandantul Bazei Logistice a Jandarmeriei Române.

http://www.romaniatv.net/seful-statului-major-al-jandarmeriei-ridicat-si-retinut-de-mascati-de-pe-aeroportul-otopeni_370725.html

Marian Corcodel dădea bani cu camătă subordonaţilor şi percepea dobânzi de până la 20%/ Şeful Bazei de Administrare a Jandarmerie, arestat 30 de zile

Comandantul Bazei de Administrare şi Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Marian Corcodel, a fost arestat prevenitv, vineri seara, în dosarul în care este acuzat că dădea bani cu camătă subordonaţilor şi percepea dobânzi de până la 20%. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Bucureşti şi este executorie. Măsura poate fi contestată la instanţa supremă, scrie Mediafax.

Citeşte şi Comandantul Bazei de Administrare din Jandarmerie a fost arestat. Dădea bani cu camătă subordonaţilor săi UPDATE

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), începând cu anul 2011, Marian Corcodel, cu gradul de colonel, folosindu-se de influenţa pe care o exercita asupra unor subordonaţi, a constituit un grup infracţional organizat la care au aderat persoane aflate în subordinea sa directă, ce au calitatea de militari. Scopul constituirii acestui grup era săvârşirea în mod repetat, printre altele, a unor infracţiuni de camătă, dar şi delapidare.

În uma cercetărilor efectuate în cauză s-a reţinut că „beneficiarii” împrumuturilor cu dobândă, acordate în afara cadrului legal erau, în general, subordonaţi ai inculpatului Corcodel Marian sau persoane din cercul relaţional, iar sumele împrumutate erau cuprinse între câteva sute de euro şi câteva mii, uneori chiar şi zeci de mii de euro, la care a perceput dobânzi cuprinse între 10 şi 20% din valoare, iar în cazul în care debitorii ajungeau în imposibilitatea de a achita camată, aceştia erau ulterior executaţi silit„, precizează DIICOT.

Investigaţia procurorilor a scos la iveală faptul că, de multe ori, dobânzile achitate de debitori erau date unora dintre membrii grupării, care predau ulterior sumele de bani lui Corcodel . De altfel, la nivelul Bazei era răspândită expresia „are cardul la Corcodel” pentru a ilustra o persoană îndatorată financiar, sau „Banca Română de Comerţ Corcodel”.

De asemenea, în cauză s-a reţinut că inculpatul Corcodel Marian, în calitatea sa de comandant al Bazei de Administrare şi Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în mod repetat a dispus unor subordonaţi care au aderat la grupul infracţional organizat pe care l-a iniţiat/constituit, persoane ce aveau ca atribuţii gestionarea şi administrarea unor bunuri, să-şi însuşească importante cantităţi de combustibil (motorină) de la staţia de carburant a parcului auto al unităţii, combustibil scos ilegal din unitate şi transportat în alte locaţii, de unde era predat acestuia sau altor membri ai grupului infracţional„, conform procurorilor.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/seful-statului-major-al-jandarmeriei-ridicat-si-retinut-de-mascati-de-pe-aeroportul-otopeni_370725.html#ixzz4pHrzvtGy

Apel pentru solicitarea anularii autorizatiei ilegale a poligonului UM 0260

In acest context in care IGJR si MAI au inceput curatenia institutionala, facem apel la membrii si sustinatorii Asociatiei Cartier Padurea Baneasa sa mergem in corpore  la Ministerul de Interne pentru a solicita anularea autorizatiei ilegale a poligonului UM 0260 din anul 2005 si omologarea automata din 2008 (adica fara verificarea conditiilor de legalitate), pentru ca este incalcata Constitutia art 41 privind dreptul de proprietate. Va multumesc celor care deja ati contactat asociatia si ati exprimat interesul de a participa la aceasta intalnire . Trebuie sa inaintez tabelul cu participantii (doar numele, nu alte detalii).  Nu va fie frica, asta e sansa noastra de a se debloca situatia cartierului. Cu cat vom fi mai multi, cu atat vor intelege ca nu mai poate fi tolerata aceasta ilegalitate care afecteaza onorabilitatea institutiilor MAI si IGJR.

Sub juramantul de militar si deviza „Servesc Patria!„

Cine a contribuit la aceasta situatie de a se institui ilegal zona de siguranta abuziv peste terenuri private, pentru ca aveau atributii de conducere si decizie? asa cum ne-au transmis surse neoficiale:

 1. gen. Costica Silion inspector general al IGJR, 2005-2009, condamnat 3 ani
 2.  colonel Nicolae Lecu , comandant UN 0260 in perioada 2004-2006 , condamnat 4 ani cu executare
 3. Inspector general adjunct al IGJR gen Nicolae Bontic 2005-2012, in rezerva, cu dosar la DNA cu 17 capete de acuzare
 4. comandant UM 0260 Corcodel Marian  2009-2017 ( dar lucra in unitate din 1994) arestat pentru 30 zile
 5. si altii care sunt deja in atentia organelor de ancheta.

La data de 1 martie 2005, generalul Costică Silion este numit în funcția de Inspector General al Jandarmeriei Române. În această perioadă a fost înaintat la gradele de general-maior (cu 2 stele) la 29 noiembrie 2005 [2], general-locotenent (cu 3 stele) la 10 decembrie 2007 și general (cu 4 stele) la 1 decembrie 2008 [3].

http://www.mediafax.ro/social/costica-silion-fostul-sef-al-jandarmeriei-condamnat-definitiv-la-3-ani-de-inchisoare-cu-suspendare-13816882

http://www.mediafax.ro/social/generalul-maior-neculai-bontic-scos-la-pensie-11119767

http://www.mediafax.ro/social/fostul-sef-al-directiei-logistica-a-jandarmeriei-condamnat-la-patru-ani-de-detentie-10469609

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/cum-functiona-banca-romana-de-comert-corcodel-afacerea-unui-comandant-din-jandarmerie-772654

 

 

Dl Corcodel, DIPI si Asociatia Cartier Padurea Baneasa

Dupa cum stiti deja , dl comandant al UM0260 Corcodel Marian, este deja arestat de DIICOT, dar daca ne uitam la istoria ultimilor ani din zona Cartierului Baneasa vom vedea ca el este cel care ne-a distrus sperantele unora de a avea o casa  si a spulberat planurile de afaceri ale investitorilor din zona.

Care este povestea?

In 2005 se face autorizarea poligonului Baneasa, iar in dosar exista urmatoarele documente depuse la instanta Tribunalului Bucuresti:

 • adresa MAPN prin care expertul militar spune ca zona de ziguranta este intre 800-1200 m, deci pana la liziera padurii
 • adresa catre Primaria Sector 1 prin care , „”in eventualitatea acordarii de autorizatii de constructie UM 0260 sa fie solicitat si acordul lor”.  din schita atasata documentului catre PS1 rezulta ca este vorba de liziera padurii, DECI NICI VORBA DE 2200m.
 • in plus chiar in raportul de evaluarea a conditiilor de omologare sunt trecute doar limitele laterale de 400m stamga dreapta, dar nu este trecuta (intentionat!!) lungimea poligonului

DAR, in anul 2008, se adopta ORDINUL   Nr. 485 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in care se impune zona de siguranta de  2200m si dupa cum se vede stalpul cu becul rosu  pentru semnalizarea tragerilor pe timp de noapte. Acest bec trebuia sa fie in zona complexului Felicity, DAR ACEST REPER OBLIGATORIU INTR-UN POLIGON AUTORIZAT LEGAL, IN POLIGONUL APARTINAND UM 0260 becul rosu, conform declaratiei din dosarul de omologare, este pe biuta de pe linia de fund a poligonului , deci , la ei in curte, nu pe campurile noastre, prin casele noastre!!! – prima ilegalitate

-a doua ilegalitate, cineva din UM 0260 nu stim daca dl Corcodel, a declarat pe proprie raspundere in 2005, ca terenurile din cartierul nostru sunt terenuri fara proprietar, abandonate dupa desfiintarea CAP Otopeni, sunt  fara constructii, iar ca sa forteze omologarea poligonului le-a introdus in gestiunea unitatii, nu in patrimoniul unitatii.

 

Pentru ca poligonul fusese omologat dar erau ilegalitati privind uzurparea proprietatii aspura terenurilor noastre, in 2008 in decembrie se apoba Ordinul Secretizat S655, privind omologarea si autorizarea poligoanelor. In acest ordin exista un articol prin care poligoanele care erau deja omologate se considera omologate automat in baza ordinului, fara a mai fi nevoie de un dosar si o procedura de omologare – informatie oferita de MAI. Acesta a fost momentul cand s-a legitimat abuzul asupra terenurilor noastre. In acea perioada dl Corcodel in 2008, avea functia de Prim Adjunct al Comandantului Bazei de Administrare si Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Toate celelalte institutii Armata,  Administratia Nationala a Penitenciarelor coopereaza cu administratia publica locala daca vor sa autorizeze functionarea unui poligon.

                 Exemplu : „ANP intenționează să amenajeze un poligon de tragere cu armament în zona dealului Drăcoaia și râului Trotuș – a declarat                        primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. Acesta va fi folosit de unitățile subordonate ANP din Târgu-Ocna, Penitenciarul-Spital și SNPAP                 Târgu-Ocna. Adresa și planul de situații au fost înaintate către administrația publică locală, iar în urma unui raport de expertiză, pe care                    urmează să-l efectuăm împreună cu studiul de oportunitate, se va fixa redevența anuală. În zilele în care nu se efectuează trageri, terenul                 este liber de sarcini“.
Terenul concesionat va fi amenajat de către ANP, tot reprezentații acesteia vor face demersurile pentru autorizarea poligonului de tragere                 cu armament de luptă. Taxa anuală, care va fi stabilită, întră în bugetul local al comunei.

            Alte exemple privind colaborarea dintre autoritatile locale si MAPN privind autorizarea poligoanelor         http://www.forter.ro/sites/default/files/poligoane/Ciulnita/extras//Extras%20din%20dosarul%20de%20omologare%20poligonul%20Ciulnita.pdf

Timp de 10 ani, de la omologarea poligonului, dl Corcodel a coordonat programul de trageri si a pus in pericol viata locuitorilor din cartier: este o tentativa de omor in forma continuata, deoarece conform ORDINULUI   Nr. 485 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor si Reformei Administrative:

Art. 22. – Pentru prevenirea pătrunderii oamenilor, animalelor, vehiculelor etc. în teritoriul poligoanelor situate la suprafaţă, acestea se împrejmuiesc, iar pe căile de acces spre poligon se instalează bariere şi tăbliţe indicatoare, vizibile, modelul şi dimensiunile acestora fiind precizate în anexa nr.3.

Art. 23. – Şeful poligonului anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale, populaţia din împrejurimile poligoanelor situate la suprafaţă, privind:

 1. a) zilele şi orele când se execută trageri;
 2. b) semnificaţia tăbliţelor/panourilor indicatoare instalate pe căile de acces spre poligon şi a balonului/fanionului roşu instalat pe stâlpul din adâncimea poligonului, aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;
 3. c) pericolul la care se expun persoanele care intră în poligon pe timpul executării tragerilor, care ating muniţia sau elemente constitutive ale instalaţiilor automatizate.

Art. 24. – Pe timpul instalării pazei, personalul din serviciul de pază, sub conducerea şefului acestuia, cercetează teritoriul poligonului, iar în cazul descoperirii de oameni, animale, vehicule etc. acţionează pentru înştiinţarea şi îndepărtarea acestora în afara limitelor de siguranţă stabilite.

DE CE A FOST SUSTINUT DL CORCODEL? PENTRU CA II IMPRUMUTA CU BANI PE COLEGII LUI SI ASTFEL PUTEA SA II SANTAJEZE SA II SUSTINA ILEGALITATILE.

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/cum-functiona-banca-romana-de-comert-corcodel-afacerea-unui-comandant-din-jandarmerie-772654

CINE L-A SUSTINUT? Sigur ca l-au sustinut multi si e de datoria organelor de ancheta sa afle detaliile. Ceea ce stim cu siguranta este ca unul dintre sustinatori a fost si este  DL OVIDIU CRISTESCU DE LA DIPI, serviciu  cu rol de control, caruia i s-a adresat anul trecut un vecin . Vecinul s-a dus de buna credinta in audienta la DIPI si a fost audiat de cine credeti? de dl Ovidiu Cristescu!!. Nu numai ca nu s-a luat nicio masura de reglementare a situatiei, ci din contra s-a mers inainte cu anularea puzului. Vecinul a depus si un memoriu la care nici in ziua de azi nu a primit raspuns.

Abia acum ne explicam toata acesta istorie care unora dintre noi le-a distrus viata, altii au murit fara a se bucura de folosirea proprietatilor lor, altii si-au pierdut proprietatile pentru ca au fost executati de banca, deoarece nu au putut face investitiile  sa plateasca ratele la banca, altii inca platesc rate .

 

Atentie!

Acum PUZUL este anulat, nu suspendat, iar  Primaria Sector 1 nu mai are niciun motiv sa nu dea autorizatii de constructii in baza PUG. Daca nu ne va da autorizatii, atunci singura solutie este sa dam in judecata PS1, pentru abuz de interpretare a legislatiei urbanistice.

Daca ati primit certificate de urbanism cu mentiunea puzul este suspendat din 13.12.2016,  va rog solicitati urgent rectificarea : PUZ este anulat prin sentinta din 10 mai 2017 si luati legatura cu asociatia urgent.

CERETI CAT MAI MULTE SI CAT MAI REPEDE CERTIFICATE DE URBANISM , ZONA DE SIGURANTA NU MAI EXISTA IN NICIUN DOCUMENT URBANISTIC.  ORICE AU IN DOSARELE LOR MILITARE CEI DE LA UM 0260 NOUA NU NE SUNT OPOZABILE,MAI ALES CA SUNT ILEGAL AUTORIZATE. 

In acest context, va propun sa organizam o audienta ca cat mai multi proprietari la Ministrul de Interne. Cine vrea sa participe va rog sa ma contacteze urgent.

Vesti bune privind extinderea retelelor de utilitati si facilitarea accesului auto in si din zona Cartierului Padurea Baneasa

Ieri, 3 august , la intalnirea cu dl Primar Dan Tudorache, si directori din cadrul Primariei Sector 1 cu Asociatia Cartier Padurea Baneasa, s-a discutat despre stadiul lucrarilor privind extinderea retelelor de apa, canal si interconectarea stradala si facilitarea accesului auto in si din cartier, ca urmare a restrictiilor impuse de CNADR sub Podul de la Otopeni.

Astfel, s-a incheiat etapa de intabulare in Cartea funciara de catre Primaria Sector 1  a strazilor Drumul Lapus, Drumul Muntele Gaina si Drumul Agatului, acesta fiind un prim pas in procesul de constituire a tramei stradale pentru a putea fi introduse utilitatile.

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

Ca urmare a petitiei depuse in luna iulie 2017 de catre Asociatia Cartier Padurea Baneasa impreuna cu  Asociatia de Proprietari din Felicity si reprezentantul cetatenilor din strada Drumul Muntele Gaina – dl Roman Marin , privind facilitarea accesului auto din cartier in DN1, domnul Primar s-a implicat personal si ne-a comunicat mai multe variante de lucru pentru a facilita accesul auto din cartier spre DN1.  In acest sens, apreciem eforturile reprezentantilor primariei, de a veni pe teren saptamana trecuta si de a analiza posibilitatile reale de constituire sau reactivare a unor drumuri de acces auto in si dinspre cartier spre DN1. Nu este vorba numai de accesul locuitorilor din zona, ci si de accesul masinilor de salvare, a echipajelor de la politie si serviciul de situatii de urgenta, a masinilor de pompieri. Vom reveni cu amanunte.

De asemenea, va informam despre inceperea exproprierilor pentru magistrala de metrou 6, care va avea statia Paris in zona iesirii din Drumul Lapus in DN1. Chiar daca este o investitie pe termen mediu, cel mai important lucru este ca s-a demarat si zona va avea facilitati nu numai de acces auto ci si transport public , asa cum a sustinut Asociatia Cartier Padurea Baneasa in materialul depus in februarie 2017 la Consilul General al Municipiului Bucuresti, privind planul de mobilitate urbana.

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/exproprieri-pentru-magistrala-6-de-metrou-1-mai-otopeni

Scanteia de speranta va devenii valvataie? interviul dlui Primar Tudorache din 4 iulie 2017

Azi la DC NEWS a fost o emisiune cu un nou interviu cu dl Primar.

 

 Intrebari:
Diana Mitu ·

Buna ziua. Doresc sa il intreb pe dl Primar urmatoarele:
1. Adoptarea hotararii de imputernicire a PS1 de a efectua demersuri in numele PMB, din 8 iunie 2017 , reprezinta temeiul legal prin care se vor efectua exproprieri si pe str Drumul Lapus, Drumul Agatului, Drumul Muntele Gaina si Drumul Stegarului pentru a se constitui trama stradala pentru extinderea retelei de apa, canal si asfaltarea drumurilor?
2. Cand vor fi demarate exproprierile ?, avand in vedere ca documentatia tehnica este gata, iar pentru zonele respective nu este nevoie de PUZ , deoarece regulamentul PUG prevede obligativitatea de reglementare prin PUZ numai in zonele din intravilan neconstituite. Precizam ca pe strazile mentionate sunt case, vile blocuri, firme, retele de gaze si energie electrica, deci nu pot fi considerate neconstituite urbanistic.
Doresc un punct de vedere oficial si clar , deoarece proprietarii din zona cred ca hotaratea adoptata in 8 iunie 2017 este cu dedicatie numai pentru rezolvarea situatiei drumului din cartierul vecin Greenfield, nu si pentru noi.
3. Care este stadiul documentatiei pentru alimentarea cu apa si canal, avand in vedere ca doar anul acesta 2017, au existat mai multe runde de intalnire cu Apa Nova si Directia bransamente Utilitati din PMB si PS1. Se va face bransarea la reteaua de canalizare din DN1 realizata de Ministerul Transporturilor si receptionata inca din 2013?
4. De ce acum cand s-anulat PUZ si odata cu acest document urbanistic au disparut si liiniile zonei de siguranta impusa ilegal de MAI-IGJR in 2005, (peste terenuri private fara acordul proprietarilor si fara acordul PS1), de ce PS 1 emite certificate de urbanism si solicita din nou sa se elaboreze un nou PUZ, cand s-ar putea prevala de conditia din PUG ca in zonele constituite deja se poate construi? Inteleg sa se solicite PUZ numai daca investitorul doreste sa creasca regimul de inaltime prevazut in PUG. Dar daca in PUG este P+2, iar proprietarul vrea sa construiasca o casa P+1, de ce ii trebuie PUZ cand zona e deja constituita? De ce sunt goniti investitorii din zona de Nord si primaria face o rezervare sine die pe terenurule private? Deja au trecut 10 ani de cand sunt blocate terenurile, dar platile pentru taxe si impozite curg si cresc continuu? De ce nu ne putem bucura de bunurile noastre pentru care unii dintre noi inca mai platesc rate la banca fara a isi putea fructifica drepturile de proprietate?
Aceste clarificari prezentate oficial de dl Primar Tudorache au rolul de a diminua gradul de frustrare si nemultumire al cetatenilor afectati de razboiul MAI , IGJR , PMB, PS1 si proprietarii de terenuri, care a culminat cu anularea PUZ Nord si blocarea investitiilor in zona. Este foarte simplu Consiliului Local sa deblocheze zona daca s-ar dori cu adevarat atragerea investitorilor si cresterea taxelor la bugetul local .
Consilierii USR, PNL si PSD stiu aceste detalii? Le pasa de nevoile cetatenilor?
Diana Mitu Presedinte Asociatia Cartier Padurea Baneasa

Deci intr-o luna -doua dupa ce MAI IGJR primeste prima transa de bani pentru modernizarea poligonului se va retrage din proces si PUZul se va reactiva si vor incepe exproprierile pentru constituirea tramei stradale si aducerea utilitatilor.
Sa devina scanteia valvataie dupa 10 ani de asteptare?

In data de 8 iunie 2017, pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a fost introdus  Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 și Primarului Sectorului 1 de a efectua demersuri, în numele Municipiului București, în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza Sectorului 1.

Cu 36 de voturi pentru si 11 voturi impotriva acest proiect a fost aprobat. Nu am inteles de ce grupul consilierilor USR a votat impotriva acestei hotarari , care este o solutie pentru mai multe zone din sectorul 1, inclusiv zona noastra, Cartierul Padurea Baneasa.

Adoptarea acestei hotarari reprezinta prima scanteie de speranta ca domnul Tudorache , Primarul sectorului 1, isi va respecta angajamentul semnat cu reprezentatii Asociatiei Cartier Padurea Baneasa in campania electorala din 2016 : ca vom avea utilitati :apa si canal si drumuri asfaltate!!!- revedeti pozele si angajamentul publicate pe siteul asociatiei ( fix acum un an!).

De 5 ani cel putin , Primaria Sector 1 ne-a facut cel mai frumos dar: ne-a daruit  speranta! ( a se citi promisiuni, promisiuni, promisiuni cu utilitati, si drumuri asfaltate ).

Citat Anatole France   "Putem să acceptăm dezamăgiri temporare, dar nu trebuie să ne pierdem niciodată speranța infinită." Martin Luther King

 

De 3 ani speram sa putem costrui, dar ghinion, IGJR -UM 0260 si-a autorizat poligonul peste terenurile noastre.

De 18 ani, dl P…., vecinul nostru de pe str Muntele Gaina spera ca „in cateva luni, zona va avea toate utilitatile„

Oare de ce alesii nostri nu inteleg ca in hatisul birocratic in care noi cetatenii ratacim, speranta o fi infinita, dar viata noastra trece repede si noi nu ne bucuram de drepturile noastre legitime , pentru care platim taxe si impozite uriase?

 

 

 

 

 

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/PV/pv_20170608.pdf

Ce poate face un primar-daca vrea, dar si daca toti locuitorii au ca obiectiv: dezvoltarea zonei

Miracolul românesc fără precedent. Comuna cu 3.200 de oameni în care o casă se vinde cu cel puţin 30.000 de euro

27 May 2017 08:11:13
Autor: Dorin Ţimonea

 Oameni pricepuţi, o administraţie dedicată interesului cetăţeanului şi o bună organizare, acestea au fost ingredientele succesului localităţii Ciugud, din judeţul Alba, care a reuşit în 15 ani să devină un model de dezvoltare a zonelor rurale din România.

Ce nu ne omoara …ne intareste!

Pe data de 10. 05.2017 s-a dat prima sentinta in procesul de anulare a PUZ Nord, documentul prin care s-ar fi putut asigura aducerea utilitatilor in zona, interconectarea stradala si deschiderea drumului catre viitoarea statie de metrou Paris, de pe DN1.  Lipsa de interes si reactie a majoritatii proprietarilor  din zona la toate apelurile din ultimii 3 ani ai Asociatiei Cartier Padurea Baneasa a condus la aceasta situatie paradoxala : sa fie anulat PUZ Nord la cererea MAI-IGJR, in conditiile in care poligonul este autorizat abuziv peste casele si terenurile noastre.

Le multumim celor 18 proprietari ( persoane fizice si juridce) care au inteles gravitatea situatiei si s-au implicat in acest proces, chiar daca au fost respinsi. Ce nu ne omoara ne intareste, iar pe altii poate acum ii trezeste!

Numai impreuna si cat mai multi, putem reusi sa dezvoltam zona noastra! Pentru a discuta stategia urmatoare va invitam duminica 14 mai 2017 , ora 11, la noul sediu al Asociatiei , str Drumul Agatului nr 152 (drumul spre Padurea Baneasa, langa complexul Felicity, in sediul Eco-Art Garden)

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000664632&id_inst=3

Tribunalul BUCUREŞTI – Informaţii dosar

Ora estimata: 08:30
Complet: C8 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilită?ii. Respinge excep?ia de nelegalitate ca neîntemeiata. Respinge excep?ia tardivită?ii si prescrip?iei dreptului material la ac?iune. Respinge excep?ia lipsei de interes. Respinge excep?ia lipsei calită?ii procesuale active a UM 0260. Admite ac?iunea. Anulează HCGMB nr.21/30.10.2014. Respinge cererile de interven?ie accesorii ca neîntemeiate. Cu recurs in 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti secţia CAF. Pronunţată în şedinţă publică azi 10.05.2017.
Document: Hotarâre  2966/2017  10.05.2017