Utilitati Drumul Piscul Rusului – Drumul Piscul Mare

Un grup de proprietari  intentioneaza demararea actiunilor pentru viabilizarea terenurilor amplasate pe Drumul Piscul  Rusului si Drumul Piscul Mare,  prin introducerea:  energiei electrice, gazelor  naturale si (eventual) apa.

In acest sens se va amplasa un post de transformare pe un teren rezervat pe strada Drumul Piscul Rusului in apropriere de drumul Piscul Mare. Gazele si apa se vor introduce din Soseauau Odai, pe traseul Drumul Piscul Mare si Drumul Piscul Rusului.

In acest sens , dorim sa cooptam in acest demers si alti proprietari de terenuri din zona vizata pentru participarea la plata utilitatilor.

Este FOARTE IMPORTANT  de retinut ca retelele se vor dimensiona in functie de numarul celor care contribuie la plata utilitatilor. Neincluderea in calcul acum, poate face imposibila eventuala bransare ulterioara.

   Persoanele interesate sun rugate sa trimita un email la radu.email@yahoo.ro  pana la data de 15 iunie 2017 specificand:

 • amplasamentul si suprafata terenului
 • necesitatile estimate  in functie de numarul unitatilor locative

O prima estimare de costuri este de cateva mii de euro pentru o locuinta sau 5-6 euro/mp de teren.

De asemenea, persoanele/firmelele interesate de realizarea lucrarilor (autorizate de Enel/Distrigaz) pot trimite un email cu datele de contact.

 

Poligonul Baneasa – Cum a incalcat Jandarmeria Romana Legea

Update 2:  Parerea d-lui Dragnea referitor la Poligonul Baneasa: „Nu este firesc

 

Update 1:  Raspunsul MAI.

Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta sau lipsit, in tot sau in parte, de capacitatea de exercitiu, decat in cazurile si conditiile expres prevazute de lege.  (Art. 29 – Codul civil)

 

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (Art. 253 – Codul Penal)

 

Principalele incalcari ale legilor si normativelor privind omologarea in anul 2005 si functionarea Poligonului Baneasa de la omolagare pana in prezent.

 

1. La omologare NU au fost respectate reglementarile Urbanistice aprobate prin Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti.   Terenurile care intra in zona de siguranta a poligonului au fost introduse in intravilan prin HCGMB 269/2000 privind aprobarea PUG al Municipiului Bucuresti cu valabilitatea prelungita prin HCGMB 232/2012.

Aprobarea PUG s-a facut inclusiv cu avizul MAI nr. 787846/2000.

In PUG, si in avizul MAI nr. 787846/2000 nu exista nici o referire la vreo zona de siguranta a Poligonului.

In PUG apare doar suprafata de teren de cca. 7.8 Ha incadrat in subzona cu destinație specială (S1) cu caracter urban unde eliberarea autorizațiilor de construire se va face cu respectarea normelor specifice și cu avizele ministerelor tutelare conform legilor în vigoare pe baza documentațiilor PUD sau PUZ. (Nu exista nici o dovada privind aprobarea vreunui PUD sau PUZ pentru suprafata de 7,8 Ha).

De asemenea, conform PUG,  funcțiunea „poligon de tragere „nu se regăsește printre funcțiunile  admise in Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General pentru subzona S1.

 

2. Scoaterea terenurilor din circuitul agricol (dupa anul 2003) in vederea construirii s-a facut cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

Este total absurd ca in anul 2003, MAI sa fie de acord (prin emiterea avizelor) cu realizarea constructiilor, iar 2 ani mai tarziu sa interzica prezenta pe teren intre orele 07:00-15:00 si 17:00-24:00. Practic, din punctul de vedere al MAI prezenta pe teren este permisa doar 2 ore ziua si 7 ore noaptea.

 

 3. In perioada de functionare pe parcursul anilor au fost mai multe accidente datorita tragerilor din Poligonului Baneasa. In anii 2002-2004 au fost procese intre proprietarii unor imobile din zona si Ministerul de Interne, ca urmare a pagubelor materiale si punerea in pericol a viatii locuitorilor din zona. Din sentinta anexata a reiesit faptul ca instanta a retinut angajarea raspunderii civile delictuale a MAI. Prin adresa Ministerului de Interne nr. 212827/6.05.2003 au fost interzise tragerile in Poligonul Baneasa incepand cu data de 7.05.2003.  Ultimul incident a fost in anul 2015.

 

 4. La omologare au fost incalcate Ordinele Interne ale MAI prin suprapunerea zonei de siguranta peste zonele construite.

In anul 2005 cand s-a obtinut Autorizatia de Functionare a poligonului zona de siguranta s-a suprapus peste terenurile intravilane construibile unde existau deja constructii si o linie electrica aeriana LEA 20 KV din anul 1965 .

Relevant e si faptul ca MAI – DGI a afirmat in mod neadevarat ca in 2005 „La data omologarii poligonului in fasiile de siguranta stabilite de comisia de omologare nu se aflau imobile construite sau in curs de construire.” .

Poate cea mai elocventa dovada ca MAI prin institutiile subordonate stiau (sau trebuiau sa stie)  de existenta constructiilor din zona si totusi si-au autorizat  poligonul cu constructii in zona de siguranta sunt procesele din anii 2002-2004.   Adica inclusiv constructia proprietarilor care au actionat in instanta MAI a fost inclusa in anul 2005 in zona de siguranta a Poligonului Baneasa.

 

5. In perioada de functionare au fost incalcate prevederile din O.M.I. nr. 1020/1999 si O.M.I. nr. 485/2008.   

Din anul 2000 (de cand s-a aprobat PUG-ul), respectiv anul 2005 cand s-a obtinut Autorizatia de Functionare, pana in anul 2015 (cand au fost oprite tragerile in Poligonul Baneasa) au fost efectuate sute sau mii de trageri fara respectarea Ordinului nr. 1020/1999 si Ordinului nr. 485/2008 emis de M.A.I.

Daca se verifica macar o singura data zona de siguranta in cei cca. 10-15 ani de functionare, era imposibil sa nu se observe cele cateva sute de case si apartamente din zona.

Articolul 24 din O.M.I. nr. 485/2008 – „Pe timpul instalării pazei, personalul din serviciul de pază, sub conducerea şefului acestuia, cercetează teritoriul poligonului, iar în cazul descoperirii de oameni, animale, vehicule etc. acţionează pentru înştiinţarea şi îndepărtarea acestora în afara limitelor de siguranţă stabilite.”

 

Articolul 39 din O.M.I. nr. 485/2008:

„(1) Şeful serviciului de pază se subordonează ofiţerului de serviciu în poligon. El poartă întreaga răspundere pentru îndeplinirea corectă a îndatoririlor de către personalul de pază.

(2) Şeful serviciului de pază are următoarele obligaţii:

a) îşi însuşeşte datele din schema posturilor şi modul de dispunere a acestora în teren;

b) instruieşte personalul subordonat asupra modului de îndeplinire a misiunilor ce îi revin şi de folosire a mijloacelor de comunicaţii şi de semnalizare;

c) verifică ridicarea fanionului roşu /aprinderea becului roşu şi instalarea posturilor de observare;

d) instalează personalul în posturile de pază şi execută cercetarea poligonului, iar dacă descoperă oameni, animale, vehicule, ia măsuri pentru evacuarea acestora, dincolo de limitele de siguranţă stabilite;

e) raportează ofiţerului de serviciu despre instalarea personalului în posturile de pază şi rezultatele cercetării poligonului;

f) menţine legătura cu posturile de pază şi verifică modul de executare a serviciului de către acestea;

g) retrage paza, coboară fanionul roşu/stinge becul roşu şi raportează ofiţerului de serviciu în poligon situaţiile ivite.”

Art. 41 din O.M.I. nr. 1020/1999:  – „Premergator inceprii tragerilor, pe timpul instalarii pazei, personalul din serviciul de paza, sub directa indrumare a sefului serviciului de paza, cerceteaza intregul teritoriu al poligonului, iar in cazul descoperirii de oameni, animale, vehicule, etc. actioneaza pentru instiintarea si indepartarea acestora in afara limitelor de siguranta ale poligonului. „

 

 6. La omologare NU a fost respectata conditia impusa de catre echipa de specialisti apartinand UM 02450 privind reevaluarea Poligonului Baneasa. Nu a fost obtinuta o decizie cu caracter permanent.

„- Pentru omologarea comandantul poligonului va urmari sa obtina din partea organelor locale pe teritoriul carora este situat poligonul, elaborarea unei decizii cu caracter permanent, cu privire la modul cum trebuie respectate de catre locuitori masurile de siguranta stabilite pe timpul tragerilor.” 

Decizia cu caracter permanent a fost solicitata prin adresa 222391/03.03.2005 dar nu a fost obtinuta, mai mult prin adresa respectiva nu erau interzise constructiile si se solicita doar ca la emiterea unor Autorizatii de Construire sa fie atentionati proprietarii de existenta poligonului si a riscurilor ce pot aparea pe distanta de 1.200 m de la linia de tragere.

 

7. Nu s-a obtinut Certificat de Urbanism si Autorizatie de Construire (conform Legii 50/1991) pentru construirea unei biute din pamant tasat si paravan de protectie din placi de beton cu inaltimea de 8m, anterior obtinerii omologarii din anul 2005.

 „Ca urmare a lucrarilor executate in poligon – reducerea distantei de tragere de la 550 m la 100 m, construirea unei biute din pamant tasat si paravan de protectie din placi de beton cu inaltimea de 8m la distanta de 110m; capitonarea stalpilor de sustinere a parabalurilor situati la 50 m fara de pozitiile de tragere; afanarea terenului pe o distanta de 50 m in fata locului de dispunere a tintelor si refacerea gardului protector lateral al poligonului probabilitatea de obtinere a unor ricosete care sa depaseasca limitele poligonului a devenit aproape nula.”

In documentele referitoare la Omologare Poligonului nu exista nici o referire ca s-a obtinut Autorizatie de Construire  pentru „construirea unei biute din pamant tasat si paravan de protectie din placi de beton cu inaltimea de 8m”.  

Inclusiv Primaria Sector 1 Bucuresti sustine ca omologarea Poligonului Baneasa este nelegala

sursa: http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/1381/primaria-sectorului-1-omologarea-poligonului-baneasa-nelegala

 

 8. Nu s-a respectat O.M.I. nr. 1020/1999 anexa 2 al. 1, tragerile executate in poligonul Baneasa au dus la producerea de accidente si la intreruperea  activitatile din afara limitelor sale.

„1. Prin poligon de tragere se intelege o suprafata de teren nepopulata de dimensiuni bine determinate si echipat cu mijloace necesare, in raport cu destinatia sa, care permite executarea tragerilor cu  una sau mai multe categorii de armament potrivit campului de actiune si prevederilor regulamentului  de tragere in deplina siguranta, fara a se produce pierderi de vieti omenesti, accidente sau pagube de orice fel si fara a intrerupe activitatile din afara limitelor sale.”

 

 9. Nu s-a respectat O.M.I. nr. 1020/1999 anexa 2 al. 3, Poligonul permanent Baneasa ,a ocupat practic prin instituirea zonei de siguranta, pe langa suprafata de cca. 7,8 Ha si o suprafata de cca. 200 Ha aflate in proprietate privata si publica.

„In Ministerul de Interne, poligoanele permanente sunt dispuse pe terenuri aflate In administrarea acestuia …”

 

10. Nu s-a respectat O.M.I. nr. 1020/1999 anexa 2 al. 10 si al. 12-9, din comisie lipsind reprezentantul administratiei locale iar din dosarul de omologare lipseste „Documentul de atestare a acordului organelor locale pentru utilizarea terenului in care este amplasat poligonul”

„10. Directia de Logistica numeste 1-2 specialisti din cadrul structurilor proprii si impreuna cu cei din comandamentul de arma vor executa:

a) constituirea unei comisii formata din:

– reprezentantul Directiei de Logistica;

– reprezentantul comandamentului de arma;

– reprezentantul organului administratiei locale;

– comandantul unitatii sau unul loctiitorii sai  numit de acesta;

– 1-2 ofiteri specialisti In executarea tragerilor

b) verificarea, la fata locului, pe baza masuratorii in teren, daca poligonul raspunde cerintelor stabilite prin prezenta anexa;

c) verificarea existentului si legalitatii documentelor prin care s-a obtinut acordul organului administratiei locale pentru intrebuintarea terenului;

 

11. Functionarea Poligonului Baneasa pune in pericol cei cca. 9 milioane de pasageri care se afla in aeronavele care decoleaza si aterizeaza anual pe Aeroporturile Baneasa si Otopeni.

Acest lucru rezulta din adresele trimise de MAI catre cele 2 aeroporturi, prin care se solicita limitarea survolului deasupra poligonului intre orele  07.00-15.00 si 17.00-24.00.  Din raspunsul primit de la Autoritatea Aeronautica Civila rezulta ca nu exista posibilitatea limitarii survolului.

„1. Nu exista nici un fel de posibilitate fizica pentru AACR de a restrictiona sau de a devia traficul aerian in zona si spatiul aerian terminal (de decolare/aterizare), inclusiv la altitudini de pana la 3000 m. (introducerea unor restrictionari sau modificarea actualelor culoare de zbor publicate s-ar putea face numai in varianta mutarii sau redirectionarii actualei piste, ceea ce este imposibil).

 1. Consideram ca este necesar ca, pentru executarea activitati lor de tragere sau control armament specifice din poligon, Autoritatea militara raspunzatoare sa dispuna masuri eficiente astfel lncat sa nu fie depasite limitele poligonului si sa fie evitat riscul unor trageri voite sau accidentale In spatiul de trafic aerian.

Fata de cele prezentate, responsabilitatea aparitiei oricarui eveniment care poate afecta siguranta zborului si activitatile aeronautice, va apartine In totalitate.” 

 

 12. Functionarea Poligonului deschis Baneasa in interiorul intravilanului Municipiului Bucuresti si in apropierea zonelor de locuit NU respecta directiva 2002/49/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental.  De asemenea,   nu se respecta Ordin 119 04-02-2014 Ministerul Sanatatii  pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

„Art. 16 – (1) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile – limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează: a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 – 08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50; b) în perioada nopţii, între orele 23,00 – 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 – 08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40.  (Ordin 119 04-02-2014 Ministerul Sanatatii).

Pasagerii care zboară de pe Aeroporturile Băneasa și Otopeni, pericol neștiut. Documente oficiale

https://www.dcnews.ro/pasagerii-care-zboara-de-pe-aeroporturile-baneasa-i-otopeni-pericol-ne-tiut-documente-oficiale_537526.html

Articol preluat din DCNews Roxana Covrig / 28 Martie 2017 / 09:04

Un cititor DCNews ne-a trimis o informație importantă, neștiută până acum. Informația este confirmată de documente oficiale. Concret, vorbim despre pericolul în care s-au aflat și poate încă se află pasagerii care zboară cu avionul de pe Aeroportul Otopeni, dar și cei care au zburat de pe Aeroportul Băneasa. 

La sfârșitul anului 2004, MAI a trimis o informare către Aeroportul Otopeni și către Aeroportul Băneasa, în care le reamintea că între orele 07:00-15:00 și 17:00-24:00 se execută trageri în poligonul cazarmei MAI Băneasa. Informarea era una de prevenție și solicita celor două aeroporturi să limiteze survolul deasupra poligonului în intervalele orare precizate.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a răspuns, în 2005, că nu există niciun fel de posibilitate fizică de a restricționa sau devia traficul aerian în zonă, fiind imposibilă, în același timp, mutarea pistei. În răspunsul către MAI, le atrăgea atenția că ar fi necesar să nu fie depășite limitele poligonului în activitățile de tragere, pentru a fi evitat riscul unor trageri voite sau accidentale în spațiul de trafic aerian.

DCNews a trimis solicitări către Ministerul Transporturilor, MAI, Inspectoratul General al Jandarmeriei și Aeroportul Otopeni pentru a specifica măsurile luate și dacă persoanele care zboară de pe/pe Aeroportul Otopeni sunt în pericol fără să știe. Până la publicarea acestui material, nu am primit un răspuns. De îndată ce autoritățile competente vor specifica dacă s-au luat măsuri, informațiile vor fi aduse în atenția cititorilor DCNews.

Oare cat timp va mai incerca sa musamalizeze MAI ilegalitatile facute pentru autorizarea si omologarea poligonului din Jandarmeriei care de 17 ani reprezinta un pericol real pentru traficul aerian national si international, pentru traficul pe centura capitalei si pentru locuitorii zonei dat fiind faptul ca se utilizeaza arme de calibre foarte mari (7,62/39 respectiv 7,62/56) cu bataie peste 3000 m?( ne cerem scuze daca am gresit la dimensiuni, noi suntem gospodine cu polonice in mana , nu ne pricepem la arme, dar am invatat pe de rost legislatia privind omologarea si autorizarea poligoanelor permanente si temporare descoperite ale MAI si MAPN) . Oare de ce Parchetul Militar nu se autosesizeaza ca s-a incalcat regulamentul militar si s-a pus cu buna stiinta in pericol viata cetatenilor romani si straini? ? Oare Parchetul Militar se sesizeaza numai dupa ce exista victime (vezi cazul recent http://www.romaniatv.net/barbat-impuscat-cu-mitraliera… ). distrugerile de bunuri materiale nu intereseaza pe nimeni ???!!?? (geamuri sparte de la gloante?). Poligonul a fost infiintat de Ceausescu pentru trageri cu pistolete (cu bataie la 50 m), nu cu pusca cu luneta sau carabine !! Nici macar pe vremea lui Ceausescu nu a indraznit nimeni sa puna in pericol traficul aerian national si international pe Otopeni si Baneasa, sau traficul pe centura sau chiar pe str Drumul Stegarului. de ce comisia de omologare din MAI condusa de dl comisar Piersicaru a omologat poligonul in aceste conditii? De ce se spune la TV ca nu exista poligoane de antrenament, cand MAI are poligoane subterane si Poligon suprateran in Chiajna unde isi pot desfasura activitatea fara a pune in pericol viata nimanui?

Poligon de tragere sau Aeroport ?

Pericolul care pândește avioanele ce aterizează pe aeroporturile Otopeni și Băneasa

Un sfat pentru cei care calatoresc cu avionul de pe Aeroportul Baneasa sau Aeroportul Otopeni:

Zburati doar intre orele 15:00-17:00 și 24:00-07:00 cand nu se execută trageri in Poligonul Baneasa, altfel, exista riscul sa zburati printre gloantele trase din Poligon.

adresa din partea Poligonului catre cele 2 Aeroporturi

si

raspunsul primit de la Autoritatea Aeronautica

 

Reportaj Realitatea TV – poligonul s-a inchis pentru ca dv proprietarii ati construit in poligon, nu pe terenurile dv! Poveste din seria : ce vezi sa nu crezi!

Duminica 19 martie 2017 la buletinul de stiri de la ora 8 a fost prezentata o stire privind situatia reducerii numarului de antrenamente ale jandarmilor si politistilor din cauza constructiilor din zona. In acest context, unul dintre vecini care a auzit stirea s-a sesizat imediat si in calitate de membru al Asociatiei Cartier Padurea Baneasa s-a dus personal la postul Realitatea TV si a cerut drept la replica. Apoi in cateva minute, mai multi vecini, membri si nemembri ai asociatiei s-au strans pentru a comenta cu reporterul situatia si istoricul zonei in scopul formularii dreptului la replica.

Desi s-a filmat cam vreo 2 ore, din tot ce au spus intervievatii, in buletinul de stiri de la ora 16 s-au prezentat 4-5 secunde, restul, circa 3 minute a fost despre numarul insuficient de antrenamente. Apoi nu s-a mai reluat stirea.

Faptul ca nu se pot antrena din cauza proprietarilor este o falsa problema. Nu se pot antrena in poligonul UM 0260  pentru ca nu au luat masuri de siguranta pentru securizarea poligonului cu suprafata de 8,4 ha pe care il detine MAI-IGJR in str Jandarmeriei. Si nu puteau sa o faca decat daca pentru zona de siguranta, care excede teritoriul aflat in administrarea MAI  ar fi avut acordul proprietarilor si al primariei sectorului 1, prin hotarare de consiliu local, asa cum prevede Regulamentul de trageri in Ordinul MAI 1020/1999, in baza caruia s-a obtinut omologarea in 2005. Ca sa poata omologa poligonul conform regulamentului militar, Directia de Logistica din MAI fie demara actiunea de expropriere , fie se limita la teritoriul pe care il detinea unitatea respectiv 8,4 ha, nu bloca abuziv sute de ha ( 200 ha in camp plus sutele de hectare de padure). Neoficial, cineva din MAI, directia Logistica a spus ca „aceste terenuri au fost abandonate dupa desfiintarea CAP Otopeni si de aceea s-a omologat poligonul.„ Si par abandonate, daca proprietarii nu isi manifesta interesul pentru terenurile lor.

Povestea asta pe care o tot prezinta televiziunile de 2 ani incoace,   ca s-a construit in poligon, este probabil pentru derutarea investitorilor din zona Cartier Padurea Baneasa,  si face parte din seria: ce vezi sa nu crezi! Adica, din punctul de vedere al reporterilor tv,  oricare dintre dv puteti intra oricand doriti intr-un poligon militar, nu numai sa va plimbati dar si sa construiti , sa aduceti tiruri cu caramizi, macarale, basculante, boldoexcavatoare, muncitori, musafiri la inaugurarea casei sau ansamblului rezidential construit si ani de zile  nimeni sa nu va zica nimic. Stiti cum se intra intr-o unitate militara? numai cu insotitor, si fara telefon mobil sau alt dispozitiv de inregistrare sau filmare. Oare cum de nu a vazut nimeni din MAI cat s-a construit incepand din anul 2000 in zona „ asazis de siguranta a poligonului„? Noi nu suntem nici dusmanii poporului, nici impotriva institutiei MAI, pur si simplu suntem cetateni afectati de neglijenta, lipsa de comunicare interinstitutionala, sau alte motive, care am devenit victimele celor 3 institutii MAI, Primaria Sector 1 si Primaria Capitalei, atat prin imposibilitatea construirii terenurilor cat si prin taxele uriase pe care le platim pentru nimic.

     

Intalnire reprezentanti proprietari, Asociatia Cartier Padurea Baneasa si consilierul Primariei Sector 1

Marti 14 martie, a avut loc o noua intalnire intre reprezentanti ai locuitorilor din Cartierul Baneasa, Asociatia Cartier Padurea Baneasa si consilierul Primariei Sector 1, dl Cosmin Fodoroiu. Noi suntem consecventi : cel putin o data la 2 saptamani suntem la Primarie cu diferite grupuri de cetateni, indiferent ca sunt sau nu membri ai asociatiei. Probleme discutate si/sau semnalate :

 • situatia dezastruoasa a drumurilor: promisiune ca se vor trimite utilaje si piatra pentru pietruire pe strazile Drumul Lapus, Drumul Muntele Gaina, Drumul Agatului sectiunea de la Felicity pana la inclusiv Drumul Piscul Nou,
 • problema gunoaielor de pe strazi  : azi 20.03.2017 a fost trimisa echipa Romprest si au colectat manual gunoaiele de pe Lapus, Muntele Gaina, Agatului, actiunea va continua zile urmatoare
 • lipsa utilitatilor : acest subiect este legat de suspendarea PUZ Nord, fara de care se motiveaza ca nu se pot face exproprieri pentru trama stradala si investitii in apa, canal, asfalt
 • problema suspendarii PUZ Nord, de catre MAI- IGJR: s-a propus o intalnire intre MAI -IGJR- PS1 – Asociatia Cartier Padurea Baneasa
 • problema spinoasa a impozitelor: dupa cum stiti unii dintre dv , dupa aprobarea PUZ in ianuarie 2014, impozitele incasate de primarie au crescut enorm. Deci primaria incaseaza de 3 ani bani pentru  terenuri care desi nu au o sarcina la Cartea Funciara, nu pot fi folosite/construite. Cazul meu personal: de la 250 lei in 2013 la circa 3500 lei incepand cu 2014, deci o marire de 14 ori. Personal, desi platisem taxele,  facand o dezmembrare cadastrala , am platit retroactiv plus penalitati circa 6800 lei pentru 2015 si 2016 iar pentru 2017 impozitul este circa 3500 lei. Vom solicita primariei reducerea taxelor intrucat nu putem folosi terenurile, nu putem construi, nu se investeste in utilitati, nu beneficiem de NIMIC din partea primariei.
 • pentru a solicita reducerea/scutirea impozitelor , va solicitam sa ne comunicati cine s-a mai confruntat cu aceasta situatie: cresterea impozitelor dupa aprobarea PUZ. Cu cat vom fi mai multi , cu atat va fi mai usor de demonstrat cate milioane de euro incaseaza primaria „din campul nostru rezidential„ si nu face nimic pentru noi.
 • la cererea unor membri ai asociatiei, avem o intrebare: stie cineva ce este cu turma de oi care se plimba pe camp, si mai nou a luat-o printre case pe Agatului , Muntele Gaina?

    

Am promis ca vom incepe prezentarea seriei de proiecte imobiliare ce se pregatesc sau au inceput deja sa se dezvolte in zona noastra.

Invitam investitorii sa ne contacteze sa isi prezinte proiectele pe siteul nostru.

Acest demers al nostru are  in  vedere dezvoltarea zonei si are scopul de a aduce la aceeasi masa cat mai multi dintre agentii economici, investitorii mari si mici din cea mai frumoasa zona in dezvoltare din Bucuresti- Cartierul Padurea Baneasa, reprezentantii cetatenilor , Primaria Sector 1 si Primaria Capitalei, pentru a evidentia investitiile de sute de milioane de euro anual, contributiile prin taxe si impozite locale, miile de locuri de munca ce se vor crea, daca :

 •  PUZ redevine operational (Consiliul General si Primaria Capitalei trebuie sa faca recurs la procesul de suspendare a PUZ din 13.12.2016)
 • se demareaza urgent procesul de expropriere pentru constituirea tramei stradale
 • se extinde reteaua de apa-canal
 • se asfalteaza si interconecteaza strazile dinspre Jandarmeriei-Regimentului spre Drumul Lapus – DN1
 • se construieste Drumul Expres
 • si multe, multe  altele

Proiectul nr 1 – Proiectul IKEA ( inca nu am aflat numele proiectului) se dezvolta pe 6,5% din Cartierul Padurea Baneasa

status: demarat- cu totii vedem eforturile intense zi de zi

http://vastint.eu/ro/projects/teren-sisesti/?lang=r

Terenul este un lot de 48 ha în zona Sisești, în imediata apropiere a terminalului Străulești, prevăzut cu stație de metrou și facilități park-and-ride. Băneasa Shopping City – unul dintre cele mai mari centre comerciale din țară, Pădurea Băneasa și Aeroportul Otopeni sunt în apropiere. Vastint Romania are în plan revitalizarea zonei, prin dezvoltarea unui proiect mixt, predominant rezidențial. Intenția este aceea de a crea o comunitate bine conectată, autonomă, într-un mediu de viață durabil și confortabil. Situat pe Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 194, la mai puțin de jumătate de oră distanță de Piața Victoriei, terenul este înconjurat de un cadru verde, liniștit, cu o varietate de facilități la îndemână, precum centre comerciale și numeroase conexiuni de transport public.

 Alte comentarii:
 https://www.imobiliare.ro/articole/impactul-unui-proiect-mamut-pe-piata-rezidentiala-studiu-de-caz-ikea_db/
 La sfarsitul lunii ianuarie 2016 a aparut stirea conform careia “ Vastint România, parte a diviziei imobiliare a grupului Inter Ikea, francizorul pentru magazinele Ikea, a cumpărat un teren de 48 de hectare în sectorul 1, pe Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, şi are în vedere dezvoltarea unui proiect mixt, predominant rezidenţial.”

Va propun sa analizam impreuna cum va influenta aceasta achizitie piata imobiliara din zona de Nord a Bucurestiului.

Sa incepem cu vestile bune, marea majoritate pentru potentialii cumparatori.

Incredere in piata imobiliara din Romania, pe termen lung. Faptul ca Vastint/ Ikea achizitioneaza un teren  pentru o astfel de investitie mamut reprezinta un semn de incredere in piata rezidentiala Romaneasca.  Nu este un proiect care sa inceapa maine dar avem in vedere o investitie totala care poate ajunge in timp spre jumatate de milliard de euro . Vorbim de o perioada indelungata de planificare de cel putin 1-2 ani,  urmata de cea de aprobari a proiectului. Ne putem intinde pe o perioada de cel putin 3-5 ani pana sa inceapa constructia  efectiv si de alti 5-10 ani de constructive efectiva.  Cele 48 de hectare, la un coeficient de utilizare al terenului de 3, insemna undeva la 1.440.000 mp construiti total. Pentru a intelege dimensiunile proiectului,  Ipotetic, daca s-ar construi doar rezidential, am discuta probabil de aproximativ 15000 de apartamente.  In realitate, dat fiind ca pentru un astfel de proiect e de preferat  cladiri cu inaltime redusa,  probabil vor sta sub aceasta cifra 1.440.000 mp construiti si cu mult sub 15000 de unitati. Luand in considerare si faptul ca vor avea o componenta comerciala importanta si in mod cert o scoala si o gradinita numarul unitatilor rezidentiale se va reduce semnificativ.   Nu iti aduc in discutie partea de finantare care este gigantica.

Concept: Ma astept sa vina cu un concept “smart” pentru un proiect de asemenea anvergura.  Este cert ca va pune accent pe facilitati greu de replicat in proiectele mici si medii. Totul va fi integrat, incepand cu zona de cumparaturi – magazine de proximitate, locuri de petrecere a timpului liber – miniparculete, loc de joaca pentru copii, cafenea etc., pana la gradi & scoala. Toate aceste beneficii vor cantari mult in decizia de achizitie a cumparatorului de case.

ikea vastint www.greenangel.ro

Inovatie:  Ikea are un departament de R&D puternic. Pe langa faptul ca studiaza si adapteaza tot timpul mobilierul stilului de viata contemporan, inca din 2013-2014, Conform WSJ,  Ikea testa peretii mobili  si cum se traieste intr-o casa modulara.

Calitatea constructiei: Intr-un proiect de asemenea anvergura ma astept ca firmele de constructii selectate sa fie din esalonul calitativ superior. La ora actuala nu vad cine poate duce, din punct de vedere al infrastructurii necesare, acest proiect, dar in mod cert in urmatorii 2-3 ani jucatori importanti isi vor concentra resursele si se vor razboi intr-o licitatie. Acelasi lucru este valabil si in cazul firmelor  de Project management ce doresc sa se  ocupe de proiect. In mod cert un astfel de proiect  va fi o rampa de lansare pentru  lucrari international, dupa ce termini un astfel de proiect.

Pret: Ikea este recunoscuta pentru un  pret extrem de competitiv,  pentru un produs cu o calitate ok. Gandeste-te ca ei vor achizitiona materiale de 1000 ori mai mult decat un dezvoltator obisnuit J.  Un proiect dezvoltat in mai multe etape este mult mai eficient pentru cei care fac manopera. Organizarea de santier este mai ieftina.Costul de finantare este mai redus, avand in vedere Grupul din spatele Vastint.  Chiar si cu soft costurile asociate unui dezvoltator institutionalizat, toate acestea  ii vor face mult mai eficienti din punct de vedere al  costului final. Va avea de ales intre a obtine un profit mai mare decat tine sau in a vinde mai repede … ce crezi ca va alege?

Marketing & Vanzari: cu o echipa proprie,  creata pe baza experientei din grup si cu bugete pe masura va fi greu de egalat in tot acest demers.  

Cine sunt cei mai castigati din toata aceasta afacere?

In primul rand Clientii finali, cumparatorii de case, vor avea mai multe variante. Vor avea de unde alege si vor putea pune presiune pe ceilalti dezvoltatori. Ori vor obtine un pret mai bun ori un produs net superior. Oricum ar fi Ikea dezvolta produse interesante  – vezi cateva exemple aici.

Furnizorii si prestatorii de servicii: Data fiind aceasta nevoie de diferentiere toti cei din lantul de productie, care vor oferi  servicii / produse de calitate vor castiga. Arhitectii buni vor veni cu proiecte de o calitate mai buna pentru ceilalti dezvolatori, furnizorii de materiale nu vor mai vinde numai produsele din gama low cost, agentii imobiliari care vor veni cu solutii de vanzari si marketing “out of the box” vor fi la mare cautare – toate  aceste categorii, nu foarte cautate in aceste vremuri cand pretul este singurul argument de achizitie.

In mod cert proiectul va aduce un plus de valoare in zona care poate fi monetizat de toti cei care vor dezvolta in imediata proximitate produse competitive.

Dezbatere PMUD la Primaria Capitalei 9 martie 2017

Prezenta Asociatiei Cartier Padurea Baneasa (Diana Mitu, presedinte si Damian Mihai membru asociatie)  pentru sustinerea planului , credem ca a adus un plus de informatii comisiei, intrucat materialul nostru a fost apreciat „ca fiind foarte bine documentat, cu date de actualitate prezentate cu o ilustratie grafica sugestiva”, (citat)de catre  dl Aurelian Bădulescu, viceprimarul general, al Primăria Capitalei, care a mentionat ca deja a trimis materialul departamentelor de specialitate pentru completarea planului cu propunerile noastre. De asemenea, dl viceprimar general a subliniat  interesul nu numai al locuitorilor, ci si al agentilor economici din zona noastra afectati de lipsa drumurilor si a accesului direct in DN1, a blocajelor de pe Centura Bucuresti. Propunerile noastre au fost sustinute cel mai mult  (declarativ , deocamdata!) de dl Irinel Scriosteanu, directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judetean Ilfov, deoarece cartierul nostru este la confluenta dintre Mogosoaia si Otopeni, si evident rezolvarea problemelor la noi in cartier va conduce la deblocarea traficului din Chitila-Buftea-Mogosoaia- Otopeni (oare am castigat un aliat in Consiliul Judetean Ilfov? vom vedea …)

Concluzie: Cu cat vom fi mai multi si cetateni si agenti economici care vom  promova zona in relatie cu autoritatile locale, cu atat avem mai multe sanse sa schimbam mentalitatea ca e un camp gol. Nu, deja nu mai e un camp gol! am trecut la stadiul II , suntem un camp rezidential 🙂 , credem noi cel mai valoros din Bucuresti,  in care desi sunt unele probleme, se fac totusi multe tranzactii imobiliare, se pregatesc proiecte de investitii extrem de interesante (o sa incepem curand prezentarea lor) si municipalitatea nu ne mai poate neglija.

Prezentam mai jos cateva idei , cum a perceput presa aceasta actiune. Asteptam publicarea minutei intalnirii .

http://inquamphotos.com/photo/43463/PRIMARIA-CAPITALEI—PLANUL-DE-MOBILITATE-URBANA—DEZBATERE-PUBLICA.html#.WMP4kDt95Pa

http://inquamphotos.com/photo/43464/PRIMARIA-CAPITALEI—PLANUL-DE-MOBILITATE-URBANA—DEZBATERE-PUBLICA.html#.WMP5kjuGNPY

http://www.viitorulilfovean.ro/planul-de-mobilitate-urbana-durabila-poate-atrage-150-milioane-de-euro-pentru-transportul-public-bucuresti-si-ilfov/

 

 

Raspunsul PMB privind propunerile Asociatiei Cartier Padurea Baneasa pentru imbunatatirea Planului de Mobilitate Urbana

Azi am primit raspunsul PMB privind propunerile Asociatiei Cartier Padurea Baneasa referitoare la Planul de Mobilitate Urbana.

Aveti mai jos raspunsul PMB si invitatia de participare la dezbateri.

invitatie PMB – Planul de Mobilitate Urbana

Conform procedurilor, documentul nostru a fost transmis spre stiinta atat catre departamentele de specialitate ale PMB,  catre comisiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Muncipiului Bucuresti, cat si catre Primarul Municipiului Bucuresti si Presedintele CGMB. Asociatia va fi prezenta la dezbateri pentru sustinerea punctului de vedere transmis si cuprinderea lui in forma finala a Planului de Mobilitate Urbana ce va fi adoptata prin Hotarare de Consiliu.

Asteptam in continuare sprijinul dv in demersurile noastre de dezvoltare a Cartierului Padurea Baneasa.

 

 

Intre Scila şi Caribda, intre PUZ si PUG – Odissea proprietarilor din Cartierul Padurea Baneasa

Dupa intalnirea Asociatiei Cartier Padurea Baneasa cu consilierii Primariei Sector 1 Bucursti privind problema suspendarii PUZ-ului Nord,  suntem in masura sa va informam urmatoarele :

Din punct de vedere legislativ, pana la finalizarea procesului de fond, ( care nu se stie cat va dura),  suspendarea PUZ Nord in data de 13.12.2016 creaza urmatoarea situatie urbanistica:

Primaria Sector 1 va emite certificate de urbanism in baza PUG.  In acest sens, recomandam tuturor persoanelor fizice sau juridice care au intentia de a construi in Cartierul  Padurea Baneasa, sa solicite cat mai urgent primariei certificate de urbanism pentru construire. In certificatul pe care il vor primi,  vor fi precizate conditiile de construire reglementate prin PUG.   Precizam ca in PUG nu exista liniile zonei de siguranta a Poligonului IGJR.

S-a precizat ca persoanele care au deja PUD aprobat, pot solicita autorizatia de construire, conform prevederilor legii. 

De asemenea, acum ca au trecut zapezile, drumurile pietruite pe banii nostri, sunt distruse.  Fiindca in aceasta perioada tot trimite primaria plicurile cu taxele si impozitele ce le datoram in 2017 pentru proprietatile noastre , taxe ce au o valoare financiara de parca am beneficia de toate conditiile urbane decente , va recomandam ca sa faceti urgent cat mai multe solicitari pe siteul primariei sector 1   http://www.primariasector1.ro/sesizari-petitii-reclamatii.html       pentru pietruirea strazilor dv. Din partea Asociatiei Cartier Padurea Baneasa vom depune un memoriu, dar cum suntem prea putini , ne vor creste sansele daca se va vedea interesul tuturor proprietarilor din cartier.